Menu
 • 0
Help

Hello Mr.

If you need help, please don’t hestitate to contact us. Below you find our contact data.

Tel.: +4723113280 E-Mail:

helpdesk.png
Ok Need help?

GENERELLE SALGSVILKÅR (B2C)

 1. Generelt

De generelle salgsvilkårene (heretter under navnet «Generelle Vilkår») som følger gjelder eksklusivt for hver bestilling av produkter, utstyr, verktøy og andre varer (heretter under navnet «Produkter»). Bestillingene skal gjøres av en fysisk person over 18 år (heretter under navnet «Kunde»)  og som ikke opererer på vegne av et firma. Vedkommende skal ha et MED-EL implantat innsatt ved en operasjon eller et benledningshøreapparat fra MED-EL. Produkter bli kjøpt til personlig bruk og ikke til næringsformål gjennom nettsiden www.no.shop.medel.com eller tilsvarende nettadresser som måtte være i bruk til enhver tid (heretter under navnet «Webshop») fra selskapet MEDEL Nordic AS, organisasjonsnummer 818 725 272, adresse: Haakons VII Gt. 1, 0161 Oslo.

Kontraktgrunnlaget mellom MED-EL NORDIC AS og Kunden utgjøres av disse Generelle Vilkår. De Generelle Vilkår kan ikke ensidig endres av Kunden og godtas av Kunden ved bestilling.

 1. Bestilling

For at bestillingen er gyldig må den registreres elektronisk på Webshoppen. Opplysninger om hvilke Produkter som bestilles og Kundens fullstendige leveringsadresse må være del av selve bestillingen. Når Kunden bekrefter bestillingen på Webshoppen er den fullført. MED-EL NORDIC AS beskrefter umiddelbart bestillingen via en e-post (elektronisk ordrebekreftelse) til Kunden.

Datoen bestillingen registreres med på Webshoppen, er den datoen som vil stå på ordrebekreftelsen og i den registrerte bestillingsinformasjonen på Webshoppen.

Dersom bestillingen er åpenbart urimelig eller dersom det er en pågående betalingskonflikt med Kunden vedrørende en tidligere ordre forbeholder MED-EL NORDIC AS seg retten til å avslå bestillingen.

Bilder eller videoer på Webshoppen av Produkter etc. er kun ment til illustrasjon og gir ingen garanti om hvordan Produktet faktisk ser ut, detaljer eller antall Produkter Kunden vil motta. Informasjon fra tredjepart på Webshoppen tar MED-EL NORDIC AS intet ansvar for.

Utsolgte Produkter eller feil i bilder eller skrift på Webshoppen, dvs feil i beskrivelse eller tekniske spesifikasjoner av Produktet, feil priser eller feil informasjon om produktets tilgjengelighet er ikke et ansvar MED-EL NORDIC AS påtar seg. MEDEL NORDIC AS har til enhver tid rett til å korrigere slike feil, i tillegg til å endre eller oppdatere informasjonen på Webshoppen.

All aktivitete i forbindelse med bestillingen er utelukket Kundens ansvar. En omsorgsperson kan bruke Webshoppen på vegne av et barn under atten (18) år og dersom det skjer i samsvar med lov om vergemål (2010-03-26-9).  ). MEDEL NORDIC AS tar intet ansvar for utenforståendes misbruk av Webshoppen på vegne av en Kunde eller for evt. følger og skader som følge av dette, med mindre Kunden kan bevise at tredjepart har fått kjennskap til Kundens informasjon grunnet MEDEL NORDIC AS’s uaktsomhet.

Skulle Kunden ikke akseptere bestingelsene og salgsvilkårene på Webshoppen, kan MED-EL NORDIC AS nekte Kunden tilgang til Webshoppen og / eller ikke godta bestillingen.

 1. Pris

I ordrebekreftelsen til MED-EL NORDIC AS og ved betaling er prisen spesifisert med alle gebyrer, skatter, moms og transportkostnader.

Den prisen som er oppgitt ved ordredato gjelder. Hver pris for hvert Produkt er gitt på Webshoppen. Prisen er i NOK (norske kroner) og skatter og avgifter er inkludert med unntak av leveringskostnader, som skal betales av Kunden.

 1. Produkttilgjengelighet

MED-EL NORDIC AS informerer Kunden via e-post skulle det vise seg at Produktet ikke er tilgjengelig etter at ordren er bekreftet og tilby refusjon eller leveranse av en liknende Produkt til tilsvarende pris og kvalitet. Skulle Kunden velge refusjon, kanselleres bestillingen automatisk og beløpet refundereres i sin helhelt til Kunden uten unødig opphold og ikke senere enn fjorten (14) dager etter kansellering.

MEDEL NORDIC AS forbeholder seg retten til å avvise en bestilling og leveranse av Produkter som ikke lenger er tilgjengelige.

 1. Leveringsbetingelser

Leveringstiden varierer etter Kundens valgte leveringsmetode og leveres normalt mellom en (1) og sju (7) arbeidsdager. Leveringstiden fremkommer av ordrebekreftelsen og blir lengre hvis Kunden bestiller en vare som er utsolgt eller ikke lagerføres. Avvik fra spesifisert leveringsdato kan forekomme.

Ved forsinkelser blir Kunden informert. Med mindre annet er avtalt med Kunden, tar leveransen mer enn 30 dager ut over annonsert leveringstid og forsinkelsen ikke skyldes Kundens forhold kan Kunden kansellere kjøpet.

Kunden skal kunne hente eller motta pakken i samsvar med gjeldende instruksjoner fra MED-EL NORDIC AS eller vareleveandøren alt avhengig av valgt betalingsform og leveringsløsninger. Kunden skal fremvise gyldig legitimasjon og ordrenummer ved levering. Kunden vil bli avkrevd et gebyr tilsvarende leveringskostnadene dersom pakken ikke hentes eller tas imot. 

 1. Betalingsbetingelser

MEDEL NORDIC AS tilbyr betaling med faktura og MEDEL NORDIC AS forbeholder seg retten til å endre betalingsmetode dersom metoden Kunden har valgt ikke virker på tidspunktet for handelen.

Dersom en Kunde unnlater seg å betale kan MED-EL NORDIC nekte å motta en bestilling eller blokkere Kundens brukerkonto.

 1. Garanti

Enkelte av Produktene fra MEDEL NORDIC AS er dekket av garanti. Garanti for Produktene dekker kun fabrikasjonsfeil og ikke feil oppstått på grunn at Kundens endringer i Produktets funksjon eller utseende. Kundens ordrebekreftelse gjelder som garantierklæring.

 1. Angrefrist

Iht. gjeldende forbrukerlovgivning er det 14 dagers angrefrist ved kjøp av Produkter fra Webshoppen. Dvs. Kunden kan trekke seg fra kjøpet ved varsling innen 14 dager fra det tidspunktet Kunden eller omsorgsperson har mottatt det bestilte Produktet. 

Angrer Kunden på kjøpet og vil ha full refusjon på Produktet, skal Produktet ikke være håndtert ut over det som er nødvendig for å fastslå Produktets funksjon eller kvalitet. MED-EL NORDIC AS har rett til å trekke fra et beløp på refusjonsbeløpet tilsvarende Produktets verditap hvis Kunden har håndtert Produktet utover dette.

Hvis Produkter med brutt forsegling ikke kan returneres av helse- eller hygienemessige årsaker gjelder ikke angrefristen. Hvis Kunden ønsker å benytte seg av sin angrefrist skal et forseglet Produkt (iht. noen av unntakene nevnt overfor) ikke bryte forseglingen. Retten til å angre opphører altså dersom Kunden bryter forseglingen.

Kunden skal sende en klar beskjed til MED-EL NORDIC AS innen angrefristens utløp hvis man ønsker å trekke seg fra et kjøp gjort på Webshoppen. Ta kontakt her for rask behandling: [https://www.medel-nordic.com/nb/kontakt/]. Kunden skal oppgi alle relevante opplysninger og informasjon som for eksempel navn, adresse, epostadresse, ordrenummer etc. Kunden kan også bruke Forbrukerrådets standardskjema for angrerett (www.forbrukerradet.no), som også finnes på www.regjeringen.no; «Skjema om angrerett».

For å kunne benytte seg av sin angrerett innen agrefristen skal Kunden innen utløp varsle at hun/han har intensjoner om å benytte seg av sin angrerett.

Returfrakt skal betaler av Kunden som har ansvaret for tilstanden Produktet er i etter mottatt vare, inklusive retur. Send returnerte Produkter innen 14 dager fra varsling om bruk av angreretten til MED-EL NORDIC AS. MED-EL NORDIC AS anbefaler at Produktet returneres godt forpakket med god emballasje, i god stand og i orginalforpakkning. MED-EL NORDIC AS anbefaler at retursendinger gjøres iht. hvordan det fremkommer av MED-EL NORDIC AS kundeservice.

MED-EL NORDIC AS refunderer kjøpssummen Kunden har betalt for Produktet hvis Kunden benytter seg av sin angrerett. Et beløp kan trekkes fra refusjonsbeløpet av MED-EL NORDIC AS tilsvarende verditap Produktet har fallt i forhold til Produktets opprinnelig verdi. Dette gjelder kun hvis et slikt verditap skyldes Kundens håndtering av Produktet utover det som var nødvendig for å fastslå kvalitet eller funksjonalitet og i den grad det har skjedd.  

MED-EL NORDIC har rett til å holde igjen refusjonen inntil MED-EL NORDIC AS har mottatt produktet, eller Kunden har bevis for at Produktet er returnert. MED-EL NORDIC AS skal refundere Kunden ikke senere enn 14 dager etter varselmottak om bruk av angreretten.

 1. Klage

MEDEL NORDIC AS anbefaler at klage fremsettes ved å kontakte MEDEL NORDIC AS kundeservice. Ved klage på feil i vare skal Kunden kontakte MED-EL NORDIC AS så raskt som mulig. MEDEL NORDIC AS betaler returkostnader for godkjente klager. Når et påklagd Produkt er returnert og MEDEL NORDIC AS har godkjent klagen iht. gjeldende lovgivning, vil MEDEL NORDIC AS erstatte Produktet eller utbedre skaden. MEDEL NORDIC AS forbeholder seg retten til å avvise en klage dersom det viser seg at Produktet er uten feil iht. gjeldende lovgivning.

 

 

 

 1. Ansvar

MEDEL NORDIC AS har ikke ansvar for manglende levering etter kontraktsmessige forpliktelser under disse Generelle Vilkårene dersom slik manglende levering skyldes uforutsette omstendigheter, force majeure eller omstendigheter som angitt i forbrukerkjøpsloven (LOV-2002-06-21-34), herunder § 24

MEDEL NORDIC AS forplikter seg å levere Produkter som følger gjeldende norsk lovgivning.

MEDEL NORDIC AS har ansvar for enhver direkte og forutsigbar skade Kunden opplever som følge av slutning eller utførelse av de gjeldende Generelle Vilkårene.

MEDEL NORDIC AS kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for skader som er oppstått ved bruk av Produktet i motstrid med bruksanvisningen.

MEDEL NORDIC AS skal ikke holdes ansvarlig for risiko som er oppstått ved bruk av internett, særlig ikke avbrudd, overtredelser eller datavirus.

 1. Personvern

Både MEDEL NORDIC AS og MED-EL Medical Electronics er registeransvarlige for behandling av Kundens personlige informasjon. Informasjon om MEDEL NORDIC AS og MED-EL Medical Electronics G.m.b.H. behandling av Kundens personlige informasjon er fastslått i selskapenes felles retningslinjer om personvern, som Kunden også er part i ved kjøp, og som finnes tilgjengelig på Webshoppens nettsider.

 1. Immaterielle og industrielle rettigheter

Alle informasjonene, varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, videoer, informasjon om Produktene etc. på denne webshoppen er beskyttet av blandt annet åndsrett og markedsføringsrett. Ingen innhold kan kopieres eller brukes uten skriftlig godgjenning på forhånd av MED-EL NORDIC AS

Enhver link til MEDEL NORDIC ASs Webshop gjennom «[framing]» og «[in-line linking]» er strengt forbudt uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra MEDEL NORDIC AS.

Lenker til MEDEL NORDIC ASs Webshop er kun tillatt i samsvar med Nettsidens generelle bruks­vilkår som er tilgjengelige på [www.medel.com/no].

MEDEL NORDIC AS forbeholder seg retten til, uten opphold eller forhåndsvarsel, å fjerne enhver lenke som strider mot ovennevnte generelle bruksvilkår. MEDEL NORDIC AS eier de immaterielle og industrielle rettigheter i forbindelse med de foreliggende Produkter og teknisk informasjon som kan bli kommunisert til Kunden ved gjennomføringen av en bestilling.

 1. Generelle vilkår

Delvis ugyldighet: Hvis en eller flere av bestemmelsene i de Generelle Vilkår skulle vise seg å være ugyldige, ulovlige eller på noe vis ikke anvendbare, skal de ikke vurderes uten at det ses hen til gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.

Gjeldende lovgivning og tvisteløsning: Ved klager eller tvister vil MEDEL NORDIC AS følge avgjørelsene til Forbrukerrådet (og Forbrukerklageutvalget). Forbrukerrådet kan nås gjennom nettsiden www.forbrukerradet.no eller på adressen: Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo. Kunden har også rett til å klage via EUs digitale tvisteløsningsplattform, som finnes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. I tillegg kan norske domstoler prøve saker mellom MEDEL NORDIC AS og Kunden. De Generelle Vilkårene skal tolkes iht. gjeldende norsk lovgivning.

WaterWear

For RONDO 2, RONDO, SONNET, OPUS 2 og SAMBA